Weibulls Släktvapen

Weibulls släktvapenMed ett för en postmästare fullt naturligt intresse för stämplar och sigill lät Nils Jacob W. framställa ett sigill med ett släktvapen. Varifrån han hämtat idén och utformningen är höljt i dunkel, men sigillet har levt vidare i ett flertal varianter.
Genom att sammanställa dessa varianter för att få fram de genomgående dragen, kunde ett nytt förslag till enhetligt vapen skisseras. Detta förslag har därefter granskats av statsheraldikern på Riksarkivet i Stockholm, kammarherre C.G.U Scheffer som lämnat anvisningar till ett korrekt utförande av ett borgerligt vapen.

I detta sammanhang kan nämnas att det inom vissa familjer i släkten blivit en sed att vid konfirmation eller liknande högtid ge en klackring i silver med vapnet ingraverat. Klackringen finns i två versioner, en i vitt guld:

och den andra i blodsten:

Man kan beställa dessa släktringar av silversmed Ola Lancing i Skillinge. Adressen till honom är:

Sjöfararsträddet 7, 276 60 Skillinge
Tel: 0414-250 10 alt. 0414-300 46

Sammanställt av Lena Martin