Släktkommittén

Släktkommittén väljs var femte år i samband med släktmötet och har bland annat ansvar för att ordna nästkommande släktmöte. Kommittén består idag av:

Är du intresserad av att engagera dig? Hör då av dig till någon i kommittén eller mejla oss på info@weibull.org.

Har du något bidrag till hemsidan, till exempel foton från släktmöten eller annan information som kan vara av intresse? Tveka då inte att skicka det till oss på info@weibull.org!