Kategorier
weibull

Nästa möte uppskjutet till 2022

Kära släktingar! Det har på många sätt varit ett annorlunda och prövande år med covid-19. Den ursprungliga tanken att hålla ett nytt släktmöte hösten 2021 går inte att realisera. Även om vaccinationerna nu kommit igång på bred front krävs det en del planering vilket vi i kommittén helt enkelt inte hinner med. Vi har därför beslutat att vi skall försöka hålla ett möte hösten 2022 (preliminärt sista helgen i augusti). Under hösten hoppas vi kunna återkomma med mer information.